Navigácia

Obsah

AKTUÁLNE DOKUEMNTY (tlačivá, formuláre): klik na link

https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=DOKUMENTY

Tlačivá

Dane a poplatky

Daň z ubytovania

Daň z ubytovania PDF.pdf

Sociálny referát

žiadosť o zabezpečenie poskytovania soc. služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 07.2018.pdf

vyhlásenie o majetku na účely platenia úhrady za soc. služby

vyhlasenie-majetku.pdf

lekársky nález

lekarsky_nalez.pdf

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + GDPR

02.02.2021_Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu + GDPR.pdf

Stavebný úrad

Sadzobník správnych poplatkov - stavebná správa

spravne_poplatky.pdf

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby.pdf

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.pdf

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh_na_vydanie_rozhodnutia.pdf

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf

Žiadosť o povolenie zmeny stavby

ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby.pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie KR-SĽ.doc

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

ziadost_o_vydanie_povolenia.pdf

Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne

Žiadosť o povoenie vodnej stavby.doc

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie reklamnej stavby - tlačivo.doc

Žiadosť o SP v spojenom konaní

Žiadosť o sp v spojenom konaní.-obec sl.Ľupča.doc

Žiadosť o predĺženie platnosti SP

Žiadosť o predlženie platnosti sp sl Ľupča.doc

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o predlž.lehoty dokonč.st.-slov.Ľupča.doc

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

ziadost_vyrubdrevin (1).doc

Stránka