Navigácia

Obsah

Základné informácie

Poloha obce: Obec leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

 

ou

 

 

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Starosta: Mgr. Roland Lamper
Rozloha katastra: 3232 ha
Nadmorská výška: od 370m-699m
Počet obyvateľov: k 31.12.2018 - 3298, prírastok 26 obyvateľov

 

 

 

 

V roku 2018:

narodilo sa 40 detí
zomrelo 28 obyvateľov
prisťahovalo sa  70 a odhlásilo sa 53 obyvateľov