Navigácia

Obsah

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa Zákona č. 357/2004 Z. z.
členovia: Predseda: Mgr. Martin Bobák
Členovia komisie: Ľuboš Bakaljar, Mgr.art. Radoslav Solárik,  Mgr. Daniel Baláž, RNDr. Vladimír Malý, Jozef Stanko
   
Výstavby a územného rozvoja
Predseda: Ľuboš Bakaljar
Zapisovateľka: Anna Šišková
Členovia: Mgr. art. Radoslav Solárik, Ing. arch.Emil Krížo, Michal Snopko, Martin Matiaš
   
Finančná
Predseda: Mgr.art. Radoslav Solárik
Zapisovateľka: Žofia Kočíková
Členovia: Ing. Katarína Sýkorová Phd., Ľuboš Bakaljar, Mgr. Michal Hlaváč, Mgr.Art.Radoslav Solárik, Jozef Stanko, Mgr. Daniel Baláž, Erika Lamperová, Mgr. Martin Bobák, RNDr. Vladimír Malý
   
Životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Daniel Baláž
Zapisovateľka: Miroslava Oravcová
Členovia:  Mgr. Martin Maloveský, Mgr. art. Matúš Jančura, RNDr. Vladimír Malý,  Jozef Bartko Vyšný, Mgr. Miroslav Hamada
   
Kultúry, podnikania a cestovného ruchu
Predseda: Erika Lamperová
Zapisovateľka: Zuzana Bačová
pre časť podnikanie a cestovný ruch
Členovia Ing. Viktória Hlaváčová, Ing. Petra Stanková, Ing. Jana Hiadlovská, Ivo Houška, Mgr. Vladimír Homola, Jozef Stanko
pre časť kultúra
Členovia Bc. Jana Hričovská, Ing. Otília Soláriková, Lenka Tončíková, Jozef Polievka, Tibor Majer, Mgr. Daniel Baláž, Jaromír Dubšík
 
Sociálnej starostlivosti a zdravia
Predseda: Ing. Katarína Sýkorová PhD.
Zapisovateľka: Mgr. Katarína Potančoková
Členovia: 

Mgr. Zuzana Fillová, Terézia Chabadová,  Elena  Pašková

   
Školstva a športu
Predseda: Mgr. Michal Hlaváč
Zapisovateľka: Lívia Gondová
Členovia:  Mgr. René Kováčik, Mgr. Ivo Petrík, Mgr. Anna Sojáková, , Ing. Katarína Sýkorová PhD., Ľuboš Bakaljar