Navigácia

Obsah

Mikroregión

Obec je súčasťou združenia obcí Mikroregión pod Panským dielom. Združenie "Mikroregión obcí pod Panským dielom" vzniklo v roku 2000. Hlavným cieľom združenia obcí je spoločnými silami podporovať rozvoj cestovného ruchu na jeho území, tvorbu a ochranu životného prostredia, rozvoj súkromného podnikania, školstva, kultúry, športu a ochranu kultúrnych pamiatok. Členmi tohto združenia sú obce Baláže, Kynceľová, Nemce, Podkonice, Priechod, Selce , Slovenská Ľupča a Špania Dolina.

 

  • Baláže 
www.balaze.sk
  • Kynceľová
www.kyncelova.sk
  • Nemce
www.nemce.sk
  • Podkonice
www.podkonice.sk
  • Priechod
www.priechod.sk
  • Selce 
www.selce.sk
  • Špania Dolina
www.spaniadolina.sk