Navigácia

Obsah

Dom dôchodcov a domov soc.služieb
 

Sídlo: Cambelova 23, Slovenská Ľupča
Štatutárny zástupca: Mgr. Denisa Hrašková   0903 557 760
Kontakt: 048/ 41 87 209, 048/ 41 87 517
E-mail: ddadsssl@mail.t-com.sk
www: www.seniordom.sk