Navigácia

Obsah

OPL

Obecný podnik lesov
OPL, spol. s r. o.  
Sídlo: Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Konateľ: Ing. Miloslav Urban,
Kontakt: 0905 120 976
e-mail: oplsl@slovenskalupca.sk
   
Horár: Miroslav Magna
Kontakt: 0917 193 252 
   
Dozorná rada: Ing. Ján Klinec,
  Ing. Rudolf Bruchánik,
  Ing. Pavol Fábry
  Ing. Ľubomír Marek,
  Ing. Ľubor Budaj,
   
predmet činnosti: lesníctvo,
  stolárska výroba,
  záhradnícke služby,
  predaj, nákup drevnej suroviny,
  sprostredkovanie lesníckej činnosti, poradenské služby
   
Výmera obhospodarovanej lesnej pôdy: 1 404,71 ha