Navigácia

Obsah

Kód projektu: 310011L002


 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

www.op-kzp.sk

BRO
 

Názov projektu: : Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Projekt predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom je zameraný na zavedenie opatrení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov formou domáceho kompostovania 9 obciach združenia.

Výška NFP 167 105,00 €

 

BRO.pdf (336.09 kB)