Navigácia

Obsah

Územný plán obce

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA na roky 2017 - 2023 OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA 

VZN 4/2012
Územný plán obce

Textová časť:

Čistopis - textová časť
 

Vizualizácia - grafická časť:

* Poznámka: na otvorenie PDF dokumentov musíte použit najnovšiu verziu Acrobat Reader

01 - širšie vzťahy

02 - komplexný výkres 10000

03 - verejné donpravné vybavenie 10000

04- verejné technické vybavenie 10000

05- ochrana prírody

06 - komplexný výkres 5000

07 - verejné dopravné vybavenie 5000

08 - zásobovanie pitnou vodou

09 - kanalizácia

10 - el.energia, telekomunikácie

11 - zásobovanie plynom a teplom

12 - perspektívne použitie PP a LP

13 - schéma záväznej časti