Navigácia

Obsah

Objednávky/Rôzne

2016

Neon Plus

Dátum zverejnenia:: 19 január, 2016 - 13:53

servis VO_0.pdf

REZEKO

Dátum zverejnenia:: 19 január, 2016 - 13:54

revízne kontroly.pdf

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

Dátum zverejnenia:: 23 marec, 2016 - 07:12

Dohoda.pdf

Objednávka, prieskum trhu.pdf

Dátum zverejnenia:: 23 marec, 2016 - 14:15

Objednávka, prieskum trhu.pdf

objednávka....pdf

Dátum zverejnenia:: 23 marec, 2016 - 14:16

objednávka....pdf

objednávka prác - Pepas s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 24 máj, 2016 - 19:19

objednavkaPepas2016.pdf

Mikrowell s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 1 jún, 2016 - 09:41

objednávka_39.pdf

Výmena odvodňovacieho žľabu na miestnej komunikácii_PEPAS s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 3 jún, 2016 - 09:35

objednávka_40.pdf

dokumentácia - Valkovič TRIA

Dátum zverejnenia:: 20 jún, 2016 - 12:15

objednávka_41.pdf

zmena trasovania kanalizácie pri Kríži - Rstav p. Bugár

Dátum zverejnenia:: 20 jún, 2016 - 12:17

20160617_105127.pdf

Vystúpenie na ihrisku pri príležitosti Vatry zvrchovanosti

Dátum zverejnenia:: 4 august, 2016 - 14:04

objednávka_42.pdf

Dopravné značenie_Hakom Martin

Dátum zverejnenia:: 24 august, 2016 - 12:40

Hakom Martin.pdf

zámer obce Slovenská Ľupča_1.pdf

Dátum zverejnenia:: 7 september, 2016 - 14:40

zámer obce Slovenská Ľupča_1.pdf

zámer obce Slovenská Ľupča_2.pdf

Dátum zverejnenia:: 7 september, 2016 - 14:42

zámer obce Slovenská Ľupča_2.pdf

Komunikácie a chodníky

Dátum zverejnenia:: 24 október, 2016 - 11:41

20161024_085203.pdf

spracovanie monitorovacej správy projektu Slaškovej kanalizácie a ČOV - EFO consulting s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 8 november, 2016 - 09:43

20161107_151950.pdf

4ks kamery - Mikrohuko s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 11 november, 2016 - 10:33

20161108_142707.pdf

doplnenie kam. systému objekt CBA, tržnica - Mikrohuko s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 11 november, 2016 - 10:34

20161108_142953.pdf

Výrub stromov

Dátum zverejnenia:: 16 december, 2016 - 08:49

výrub stromov.pdf

2015

Styk servis

Dátum zverejnenia:: 14 január, 2015 - 10:37

objednávka_35.pdf

Stránka