Navigácia

Obsah

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Školská 14

976 13, Slovenská Ľupča
 

Riaditeľ: Mgr. Ivo Petrík
WWW: www.zussllupca.sk

Základná umelecká škola

pripravuje talentovaných žiakov na štúdium na konzervatóriách alebo na stredných školách umeleckého zamerania. V Brusne bola základná umelecká škola založená v septembri 1969.

Škola má 

elokované triedy: v Slovenskej Ľupči, v Ľubietovej,

triedy 

 

Základná umelecká škola Slovenská Ľupča

Hudobný odbor

Žiaci sa učia hrať na klavíri, keyborde, akordeóne, husliach, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne a trúbke. V tomto školskom roku vznikol aj prípravný detský zbor.

Výtvarný odbor

Pod vedením učiteľa Jána Priesola sa žiaci už dlhší čas venujú práci s hlinou. Škola vlastní hrnčiarsky kruh i vlastnú vypaľovaciu pec. Ich výtvarné práce sú často viditeľné nielen v priestoroch školy, ale aj v Miestnom kultúrnom stredisku.

Literárno - dramatický odbor

Tento odbor vznikol len v minulom školskom roku. Jeho práca sa prezentuje pri všetkých školských akciách.

Aktivity 

Žiaci zo ZUŠ pripravujú pravidelne dva celoškolské koncerty: Vianočný a na Deň matiek Okrem toho mávajú triedne koncerty, vystupujú pre žiakom ZŠ a MŠ, spríjemňujú chvíle v Domove dôchodcov. Mnohí žiaci sa po skončení školy aktívne zapájajú do kultúrneho života.