Navigácia

Obsah

Informácie k aktuálnej situácií na UkrajineDôležité:

Žiadame o neodkladné nahlasovanie prítomnosti cudzincov v našej obci, či už sa jedná o ubytovanie v podnikateľských priestoroch alebo v rodinách v súkromí. Túto skutočnosť prosíme nahlásiť telefonicky +421 48 47 232 10 alebo mailom sekretariat@slovenskalupca.sk. Tieto informácie budú od nás posúvané aj na miestnu RUVZ, z dôvodu potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o príchodzích utečencov (testovanie, očkovanie, lekárska starostlivosť) a samozrejme aj z dôvodu, aby neboli v ohrození ani občania okresu Banská Bystrica.

 

Dokumenty:

INFORMÁCIE K POSKYTOVANIU HMOTNEJ NÚDZE PRE OBČANOV UKRAJINY.DOCX (14.39 kB)

Zajava_pro_nadannja_materialjnoi_dopomogi_žiadosť UA.DOCX (31.11 kB)

Application_for_assistance_in_material_need_žiadosť EN.DOCX (30.98 kB)

ZIADOST_o_PHN_obcania_z_Ukrajiny.docx (23.7 kB)

Infolinka pre občanov z Ukrajiny.jpg (702.89 kB)

Dočasné útočisko_info.pdf (1.01 MB)

Dočasné útočisko_UA EN SK.pdf (258.18 kB)

 

Vážení spoluobčania,
v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine sa mnohí z Vás obracajú na obecný úrad so žiadosťou, ako možno pomôcť obyvateľom Ukrajiny, ktorých vojna vyhnala z ich domovov a prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Obecný úrad pripravuje v koordinácii s okolitými obcami a mestom Banská Bystrica poskytnutie pomoci vojenským utečencom z Ukrajiny. Zatiaľ však ešte nie je rozhodnuté, v akej forme a akým spôsobom bude táto pomoc poskytnutá. Z kompetentných orgánov sme boli informovaní, že aktuálne je dostatok materiálnej pomoci a v prípade, že občania chcú pomôcť ihneď, najefektívnejšou pomocou sú finančné dary prostredníctvom rôznych subjektov zameraných na tento účel. Zároveň Vás chceme informovať, že pred poukázaním finančného daru je z Vašej strany potrebné dôkladne si overiť, prostredníctvom akého subjektu chcete túto pomoc poskytnúť.

 

Uvádzame niektoré subjekty, ktoré sa dlhodobo venujú poskytovaniu pomoci:
Celonárodná výzva občianskej spoločnosti: 

Spoločne pre Ukrajinu spolu so zbierkou #KtoPomôžeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine 

Človek v ohrození, pôsobiaca na Ukrajine (v Donbase) od roku 2014 a poskytujúca urgentnú humanitárnu pomoc – clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina 

MAGNA, pôsobiaca v oblasti Luhanska a Donecka a poskytujúca mobilnú kliniku, mobilnú zdravotnú starostlivosť – donate.magna.org/sk/ukrajina 

Slovenská katolícka charita, zbierajúca prostriedky na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu v spolupráci s miestnou Caritas Donetsk – https://charita.darujme.sk/ukrajina/ 

Nadácia Integra, vyhradzujúca prostriedky na pomoc ľuďom na úteku na Ukrajine i v okolitých štátoch (v Poľsku a na Slovensku) – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/ 

UNICEF Slovensko, poskytujúca humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi a zabezpečujúca prístup k pitnej vode, výžive a ochranu – https://www.unicef.sk/ukrajina/ 

ADRA Slovensko výťažok z finančnej zbierky použije na humanitárnu pomoc obyvateľstvu Ukrajiny v spolupráci s partnermi zo siete ADRA International, ADRA Europe – https://www.adra.sk/ 

SAVIO pomáha priamo so Saleziánmi don Bosca na Ukrajine a so sestrami saleziánkami v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa – https://savio.sk/clanok/prispejme-a-pomozme-na-ukrajine/ 

Slovenský Červený kríž, pripravený pomáhať na hraniciach s Ukrajinou a poskytovať prvú pomoc, podporné služby a Pátraciu službu v prípade straty kontaktu s blízkymi – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/