Navigácia

Obsah

Farnosti

Evanjelický a.v.farský úrad
Adresa: Námestie SNP 23, Slovenská Ľupča, 976 13
Kontakt: 048 / 4187807
Predstaviteľ cirkvi v Slovenskej Ľupči: Mgr. Ján Jakuš
Kontakt:  
mob: 0918 828 126
   
Dozorca a kronikár: Kristína Burgerová
Kontakt: 048 / 4196281
   

Služby božie bývajú každú nedeľu o 9.00 hod.
Farnosť Slovenskej Ľupče je od Šalkovej po Nemeckú, Lučatín a Šalková sú filiálky.
V prípade záujmu o návštevu mimo bohoslužieb sa môžete nahlásiť u p. Szárowskej
Evanjelická mládež sa stretáva na evanjelickej fare každý piatok o 17.00 hod.
MOS - modlitebné spoločenstvo sa stretáva každú sobotu o 17.00 hod.v modlitebni farského úradu.

 

Rímskokatolícky farský úrad
Adresa: Murgašova 1, Slovenská Ľupča, 976 13
Správca farnosti a dekanátu: Mgr. Peter Ivanič
Kontakt:  
tel: 048 / 4187357
mob: 0911 270 335
e - mail: slovenska.lupca@fara.sk
   
Nedeľná svätá omša:   9:00 hod.
Sväté omše vo všedný deň: 18:00 hod.

Návštevu pamiatok je potrebné dohodnúť telefonicky na uvedených číslach.
Rozsah farnosti:
Pod farnosť Slovenská Ľupča patria  filiálky Lučatín a Moštenica