Navigácia

Obsah

ARCHÍV

Zmluvy

2016

Made s. r.o. - zmluva el. doručovanie faktúr

Dátum zverejnenia:: 12 január, 2016 - 13:42

made_zmluva.pdf

Najomá zmluva - Lesy SR

Dátum zverejnenia:: 19 január, 2016 - 12:47

najomnaZmluva_lesySR.pdf

predaj pozemku - p. Karász

Dátum zverejnenia:: 25 január, 2016 - 08:10

kúpna zmuva Karász.pdf

Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd - StVPS

Dátum zverejnenia:: 23 február, 2016 - 10:27

Zmluva StVPS.pdf

Autorská zmluva - Ján Kováčik

Dátum zverejnenia:: 15 marec, 2016 - 10:54

20160315_092423.pdf

Zmluva o elektroodpade

Dátum zverejnenia:: 23 marec, 2016 - 08:38

Zmluva_3.pdf

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dátum zverejnenia:: 31 marec, 2016 - 09:53

Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf

systém triedeného zberu odpadu - ENVI-PAK a.s.

Dátum zverejnenia:: 19 apríl, 2016 - 09:30

20160418_131552.pdf

Kúpna zmluva

Dátum zverejnenia:: 30 máj, 2016 - 13:58

Kúpna zmluva_6.pdf

Kúpna zmluva - Jozef Malík

Dátum zverejnenia:: 16 jún, 2016 - 20:37

scan0018.pdf

Kúpna zmluva_Milan Bruchánik

Dátum zverejnenia:: 23 jún, 2016 - 13:27

Kúpna zmluva_7.pdf

Zmluva o odvádzaní odp. vôd ver. kanalizáciou

-odpadové vody.pdf

oprava strechy MŠ - Aquaizol s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 21 júl, 2016 - 08:30

20160719_110957.pdf

Dodatok k zmluve o výpožičke - MV SR

Dátum zverejnenia:: 28 júl, 2016 - 11:13

20160726_123626.pdf

zateplenie budovy MŠ - B1: Thermit s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 28 júl, 2016 - 11:15

20160727_113223.pdf

Zmluva o budúcej zmluve - Vodovod Podkonická cesta, Stredosl. vodárenská prev. spoločnosť

Dátum zverejnenia:: 2 august, 2016 - 12:28

20160802_090653.pdf

Povrchová úprava Športovej ulice

Dátum zverejnenia:: 16 august, 2016 - 09:29

Zmluva o dielo_9.pdf

Oprava strechy OcÚ

Dátum zverejnenia:: 31 august, 2016 - 10:22

Zmluva o dielo_10.pdf

servisná zmluva - Connex

Dátum zverejnenia:: 6 október, 2016 - 10:49

20161004_150505.pdf

Orientačný systém obce - Stredné Slovensko, oblastná org. cest. ruchu

Dátum zverejnenia:: 23 október, 2016 - 21:17

20161021_130042.pdf

Stránka