Navigácia

Obsah

Územný plán obce - zmeny a doplnky

 

Zmeny a doplnky č. 3 - textová časť

obsah

obsah výkresová časť

výkresová časť

 

1/ širšie vzťahy

2/ komplexný návrh 1: 10 000

6/ komplexný návrh 1: 5 000

7/ dopravná vybavenosť

8/ tech. vybavenosť - vodovod

9/ tech. vybavenosť - kanalizácia

10/ tech. vybavenosť - elektrika

11/ tech. vybavenosť - plyn

12/ zábery PP

 

 

Data - export zmeny a doplnky /zazipovane, subory si extrahujte obvyklým spôsobom/

   - súbory časť 1 - 6

   - súbory časť 7 - 12