Navigácia

Obsah

Most do Moštenice - vyhlásenie mimoriadnej situácie

Typ: ostatné
Most do Moštenice - vyhlásenie mimoriadnej situácie 2V dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok a využívania mostového telesa na premostenie
Moštenického potoka v ceste III/2426 v km 1,561 v extraviláne obce Moštenica v katastrálnom území
obce Slovenská Ľupča a Lučatín, okres Banská Bystrica došlo k zhoršeniu technického stavu

mostového telesa a zosuvu jeho krajnice.

Po vyhodnotení havarijného stavu so zatriedením do siedmej skupiny poškodenia sa vyžaduje okamžitá rekonštrukcia s cieľom zabrániť zrúteniu mostového telesa.

Na základe uvedených skutočností, v zmysle §14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a odporúčaní Krízového štábu Okresného úradu Banská Bystrica bol vydaný PRÍKAZ prednostky Okresného úradu Banská Bystrica č. 2/2022 o vyhlásení mimoriadnej situácie s platnosťou od 27.04.2022 o 08:00 hod. na území katastrov obcí Moštenica, Slovenská Ľupča a Lučatín.

Je preto potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe a presune v danej lokalite. Venovať zvýšenú pozornosť pri cestovaní do obce Moštenica, tak teraz ako aj v čase samotného odstraňovania havarijného stavu s predpokladom na vytvorenie dočasnej obchádzkovej trasy, alebo iného technického riešenia.  

 


Vytvorené: 28. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2022 18:05
Autor: Jaromír Dubšik