Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel' Základnej umeleckej školy

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20. novembra 2018 o 16. 00 hod. v zasadačke
Obecného úradu, Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča

Príloha:   výberové konanie ZUŠ

Vyvesené: 2. 10. 2018

Späť