Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ /ka Materskej školy, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča s predpokladaným nástupom od 1.3.2017.

Príloha:   tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 1. 2017

Späť