Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 446/2019/ŠA

Informácia verejnosti-oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta B.Bystrica,Zmeny a doplnky č.5

Územný plán meta Banská Bystrica,Zmeny a doplnky č.5-opätovne oznámenie o strategickom dokumente doručené Okresným úradom Banská bystrica,odbor starostlivosti o ŽP Banská byastrica dňa 27.3.2019 tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 1. 4. 2019

Zodpovedá: Mgr.Šišková Anna

Späť