Navigácia

Obsah

Späť

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 
( Obec Slovenská Ľupča má utvorené 3 okrsky )
 
Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme starostovi obce alebo elektornicky v lehote uvedenej na rozhodnutí o vyhlásení volieb ( do 11.02.2019 ) elektronická adresa na doručovanie : matrika@slovenskalupca.sk

 

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK [19 kB] docx 

Vyvesené: 29. 1. 2019

Späť