Navigácia

Obsah

Voľby 2022

Typ: ostatné
Voľby 2022 1Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.
 

Rozhodnutie predsedu č. NR SR  209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do  orgánov samosprávnych krajov Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb (PDF).
 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív  pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

sekretariat@slovenskalupca.sk

a zverejnenie adresy na doručenie oznámenia v písomnej forme

                   Starosta obce Slovenská Ľupča
                   Mgr. Roland Lamper
                   Námestie SNP 1/13
                   976 13  Slovenská Ľupča


 zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                Obec Slovenská Ľupča, určuje :

Okrsok č. 1
- Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie
-  Ulice:  Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová, Námestie SNP, Peniažky,   
               Podkonická, Švarca, občan na TP obce/ Slovenská Ľupča

Okrsok č. 2
- Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie 
- Ulice: Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská,  
             Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreží

Okrsok č. 3
- Volebná miestnosť: Základná škola Sama Cambela, Školská 399/14, 1.poschodie 
- Ulice:  Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna, 
              Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,     
              Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná


Uznesenie č. 46/2022 [PDF]

Počet obyvateľov [PDF]

Oznamenie o utvoreni volebneho obvodu [PDF]


Prílohy

Vytvorené: 16. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2022 13:54
Autor: Jaromír Dubšik